De opdracht van de maand maart was 'Kikkerperspectief'. Bij een kikkerperspectief (of kikvorsperspectief) is het standpunt lager dan het onderwerp. Het is alsof je als een kikker opkijkt naar de wereld om je heen. Hierdoor komt de horizon meestal laag in je foto te liggen of, in het extreme geval, zelfs onder je foto. Het gevolg hiervan is dat je onderwerp relatief groot lijkt. Je kijkt er als het ware tegenop.
De  volgende foto's voldeden het beste aan de maandopdracht, waren het meest verrassend of werden gewoon het mooist gevonden.