Presentatie van een nieuw thema/h2>
Elke 4e dinsdagavond van de maand. Door middel van een presentatie en zo mogelijk een praktische oefening, bereiden we ons voor op een nieuw fotografisch thema. Dat kan een onderwerp zijn, of een bepaalde techniek. De leden hebben daarna zes weken de tijd om zelf foto's te maken die binnen dit nieuwe thema passen.

Ruimte voor eigen werk
Fotoclub de Betuwe wil een platform bieden aan fotografen die zich inhoudelijk willen verdiepen in de fotografie. Iedere fotograaf wordt gestimuleerd tot verdieping in zelfgekozen onderwerpen, waarbij de leden elkaar onderling stimuleren en aanvullen. Eigen werk kan getoond worden op de besloten Facebooksite van de club.