Agenda clubavonden

Iedereen is vrij in de keuze aan welke clubavonden hij/zij wil deelnemen.
We beginnen altijd om 19:30 uur en de avond duurt tot ca. 22:00 uur.

Thema avond flitsen

Datum: 10 december 2019

Op deze avond  zullen we de thema foto’s bespreken en beoordelen en is er gelegenheid om ervaringen en tips met elkaar te delen. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen of om antwoorden te krijgen op specifieke problemen waar je tegenaan gelopen bent.

Het tweede deel van de avond zal gebruikt worden om bewerking van een aantal (ingeleverde) foto’s te laten zien. Mocht je zelf dus vragen hebben over het bewerken van je foto’s, stuur dan vooraf je foto’s in of neem ze mee op een USB stick (bij voorkeur RAW foto’s).

Tot slot zal er op deze avond een introductie gedaan worden over het thema voor 11 februari. Hierover zal geen presentatie gegeven worden om jullie weer de volledige vrijheid te geven om zelf invulling te geven aan het thema!